Σφράγιση φλόγας (φλογοπαγίδα)

Η σφράγιση φλόγας εμποδίζει τη διαφυγή της φωτιάς και τις τοξικές αναθυμιάσεις από διεισδύσεις σωληνώσεων στα διαφράγματα, καταστρώματα και τοιχώματα φωτιάς εκτός από τα παράγωγα για τις αποκλίσεις της εγκατάστασης, τις θερμικές κινήσεις και κραδασμούς του συστήματος σωληνώσεων.

Οι φλογοπαγίδες χρησιμοποιούνται σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας – (πυρηνικές και συμβατικές), χημικά εργοστάσια και τα διυλιστήρια. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για το θαλάσσιο περιβάλλον, όπως off-shore εξέδρες πετρελαίου, δεξαμενόπλοια και πλοία μεταφοράς, όπου η προστασία του προσωπικού από την φωτιά στο πλοίο, είναι απαραίτητη.

Δοκιμές της φλωγοπαγίδας πραγματοποιήθηκαν υπό την επίβλεψη ενός ανεξάρτητου, αναγνωρισμένου ερευνητικού ινστιτούτου, με την παρουσία των διεθνώς αναγνωρισμένων επιθεωρητών.

Οι φλογοπαγίδες κατασκευάζονται από ένα συνδυασμό πλήρως ελεγχόμενων και εγκεκριμένων μη εύφλεκτων υλικών – όλες οι φωλιές έχουν ένα μοναδικό εξωτερικό υλικό κάλυψης – ύφασμα πυρός – το οποίο παρέχει πλήρη προστασία από τις επιπτώσεις του θαλασσινού νερού, το όζον, το μεθάνιο και τα καύσιμα υδρογονανθράκων.

© Πράσινος Νικόλαος | Κατασκευή Ιστοσελίδων Web Builders