Μόνωση σωλήνας και επιστομίου

LBH μόνωση σωλήνας είναι μια σειρά προϊόντων που αποσκοπούν στην πρόληψη των θερμικών απωλειών από τα συστήματα σωληνώσεων και την προστασία του προσωπικού από εγκαύματα.

Κάθε μονωτικό είναι κατά παραγγελία και το προϊόν έχει ιδιαίτερα αποκτήσει διάκριση για την εξαιρετικά εύκολη εγκατάσταση, και ως εκ τούτου, εξοικονόμησης κόστους.

LBH Έτοιμα προς χρήση μονώσεις επιστομίων έχουν επίσης τη λειτουργία ως προστάτης θερμότητας, αλλά έχουν κυρίως σχεδιαστεί προκειμένου να αποτραπούν θερμικές απώλειες από τα επιστόμια. Η απαγωγή της θερμότητας, το οποίο μπορεί να αποφευχθεί, παρέχει μια σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας.

© Πράσινος Νικόλαος | Κατασκευή Ιστοσελίδων Web Builders